نمایش 1–12 از 20 نتیجه

قفس بازاری بزرگ

مورد استفاده : جا سازی قفس تکی با سینی باریک به ضخامت 45mm و استفاده سیم به ضخامت 1/6 mm

قفس دوازده خان بزرگ

مورد استفاده : جفت کن ،پران قفس سه تکه با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به ضخامت

قفس سه خان بزرگ

مورد استفاده : جفت کن قفس بزرگ با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به ضخامت 2 mm

قفس شش خان متوسط باریک

مورد استفاده : جفت کن ،پران قفس یک تکه ی با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به

قفس 8 خان پرندگان

  • طول 112 عرض 41 ارتفاع 44
  • مدل تاشو
  • رنگ کوره ای استاتیک (مشکی )
  • دارای توری فضله گیر
  • سینی فلزی
  • تیغه جدا کننده ارتباع پایه 32
  • درب لانه از بغل قفس