نمایش 1–12 از 13 نتیجه

قفس بازاری بزرگ تاشو

265,000 تومان
طول قفس : ۴٩ عرض قفس : ٣٢.۵ ارتفاع قفس : ٣٨.۵ قیمت با سینی فلزی ٢۶۵/٠٠٠ قیمت بدون سینی فلزی ٢٠٠/٠٠٠

قفس پران چهار تکه

8,250,000 تومان
طول قفس : ٢/۴۴
عرض قفس : ۶٠
ارتفاع مفید: ١٢٠
ارتفاع با پایه: ١٨٠

قفس پران دو تکه

4,550,000 تومان
طول قفس : 120 عرض قفس : 60 ارتفاع مفید:120 ارتفاع با پایه: 180 رنگ : استاتیک و سفید و مشکی قابلیت : تیکه ی شدن و مشتری با توجه به درخواست و طول سالن سفارش دو تیکه یا چند تیکه رو بدهد

قفس پران سه تکه

6,420,000 تومان
طول قفس : ١٨٠ عرض قفس : ۶٠ ارتفاع مفید١٢٠ ارتفاع با پایه١٨٠ رنگ :  استاتیک سفید و مشکی

قفس پرنده پران یک تکه

2,700,000 تومان
طول۶٠ عرض۶٠ ارتفاع مفید١٢٠ ارتفاع با پایه١٨٠ رنگ استاتیک سفید و مشکی

قفس دوازده خان بزرگ

مورد استفاده : جفت کن ،پران قفس سه تکه با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به ضخامت