در حال نمایش یک نتیجه

قفس سه خان بزرگ

مورد استفاده : جفت کن قفس بزرگ با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به ضخامت 2 mm